Debby bleppie on Nov 11, 2021

Sociaal kapitaal als complex systeem

Sociaal kapitaal kan ook gezien worden als een complex systeem